brennelvbygdelag.no © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

VI INFORMERER:

 

 

-Ny leie pris for pensjonister Bygdelagshytta (se utleie)

 

-Oppdatert pris og nye kontaktperoner for leie av bygdehuset

 

-Nytt styre på plass etter ordinært årsmøtet 2. Februar 2013 (se styre)

 

 

Kontingent 2013

 

Betal kontingent for 2013 allerede nå. Gå på siden "kontingent 2013" her på hjemmesiden, og følg anvisning. Giro kommer også i postkassen til de fleste.

 

Viktig melding Brennelva

All fiske i BRENNELVA er forbudt sommeren 2012. Dette er pga ny foreskrift fra myndighetene. Brennelv Bygdelag arbeider med å få dispensasjon fra regelen, slik at vi kan fiske innladsfisk i elva ( Ikke anadrome fiskeslag som laks og sjø- ørret og sjø- røye )

Men fram til Fylkesmannen har gitt en slik dispensasjon, er det ikke tillatt å fiske NOEN typer fisk i elva fra Brennelv Bru og opp til første fossen ( Fossestrand )

Vi beklager dette. Men det er fortsatt flott fiske i de mange vannene i vårt flotte område :)  Fortsatt ikke avklart for 2013.

 

Utfart i naturen

Brennelv Bygdelag har tilrettelagt for å komme seg ut i naturen. Det er flere stier, gapahuker, bålplasser og hytter til bruk for alle.

På parkeringsplassen ved Ritaoja, står et skilt med oversikt over løyper og bålplasser i området ovenfor Algasenvuovdi.

For de som ikke vet hvor dette er, kjør mot Østerbotn og ta til høyre ved Fossestrand. Følg veien oppover og anvisninger.

Minner om BÅNDTVANG på hunder. For Porsanger kommune er dette 1 april til 30 oktober.  Det er bufe (storfe og sau) på beite i området!