brennelvbygdelag.no © 2012• Privacy Policy • Terms of Use

§2. MEDLEMSKAP

 

Alle som godtar og vil rette seg etter bygdelagets vedtekter, og har betalt årskontigent er medlemer av laget. Det kan foreslås æresmedlemmer. Slike forslag må forelegges årsmøtet for avgjørelse.

 

 

 

30. mars 2012

SKILØYPE TRÅKKET FERDIG TIL PÅSKE!

 

Svein Roger Johansen har tråkket en 14,5 km lang skiløype som begynner i Fossestrand og ender ved gapahuken overfor sommerfjøset i Algasenvuovdi. Det blir lagt ut ved i gapahuken, og i hytta/koia som står langs løypa, ved elva. ( Hytten eies av Torgeir Johansen ) Hytta blir åpen for skigåere i hele påsken.

Veden er til bruk for skiløpere, og vi ber folk bruke veden på en fornuftig måte slik at alle kan få nyte litt bålkos underveis i skituren.

Brennelv Bygdelag ønsker alle en riktig GOD PÅSKE!!!!!

 

 

 

 

 

13.mars 2012

Brennelv Bygdelag gratulerer Arvid Petterson med Minnemedaljen i gull!

 

 

Minnemedaljen tildeles som et hederstegn til personer som, fortrinnsvis utenfor ordinært profesjonelt arbeidsforhold, har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen kulturskaping, kulturbevaring og kulturformidling i vid forstand og i tråd med Selskabets formål og idealer.

Les mer på http://www.dknvs.no/omtaler-medalje-og-prisvinnere/

 

Brennelv bygdelag er stolt over "bygdas store sønn" for hans engasjement innen Porsangers, og særlig Brennelvs historie og kultur! Vi gratulerer så mye!!

 

Avholdt årsmøte i Brennelv Bygdelag

Den 7. mars avholdte Brennelv Bygdelag ordinært årsmøte. Det møtte opp 21 medlemmer.

Det ble vedtatt en økning av kontingenten fra 2013 på 50 kr, altså 150,- for medlem, og 200 for familie. Men dette er ikke før fra neste år altså.

I tillegg ble det gjort en vedtaksendring på § 11. i vedtektene for å bedre ivareta bygdelagets eiendeler ved et eventuelt opphør av bygdelaget.

 

De viktigste endringene er at vi har fått en ny nestleder. Det er Kjersti Bråthen, en grepa dame fra Ildskog. Unni Johansen og Terje Paulsen stilte ikke til gjennvalg, og gikk ut av styret. Men de er fortsatt sett på som noen av "høvdingene" i bygdelaget. Jeg takker dem for innsatsen de har gjort. Ellers kan det nevnes av Karl-Even Paulsen er ny varamedlem til styret. Han er fra Østerbotn, og skikkelig energi bunt som vil gjøre en innsats for bygda. Jeg ser veldig fram til å arbeide videre med det nye styret :)

 

Hilsen

Anneli, leder

Korte oppsummeringer fra historiekveldene

Brennelv bygdelags 3. foredragskveld. Torsdag, den 23. februar, samlet også denne gangen over 100 deltakere. Arvid Petterson fortalte fra nærmiljøet under krigen.

Unge menn fra området deltok i Alta bataljon ved fronten i Gratangen – Bjørnfjell, sammen med soldater fra en trønderbataljon, andre nordnorske avdelinger og allierte styrker.

Da tyskerne kom til Brennelv-Østerbotn, i løpet av sommeren og høsten 1940, ble det reist brakker, og stillinger og minesperringer ble anlagt. Hverdagslivet ble preget av at store deler av de 5000 fast stasjonerte soldatene ved Banak flyplass, holdt til her. Etter at tyskerne angrep Sovjet, sommeren 1941, kom lange fangetog av russere gjennom bygdene. Flere fangeleire ble opprettet, og fangene måtte arbeide på bunkers- og veianlegg. Bombing av Banak flyplass førte til at folk i perioder måtte flytte bort fra hjemstedene.

Noen i salen hadde opplevd tvangsevakuering eller overvintring i Rohcidalen fra høsten 1944. De var med på å levendegjøre historia med sine innlegg. Noen hadde opplevd den grusomme transporten med ”Adolf Binder” fra Hamnbukt. Noen var med på den harde ”Kjelkemarsjen”, fra Rochi til Valjok, vinteren 1945.

Brennelv bygdelag ønsker å arrangere flere foredragskvelder til høsten. Da kan andre tema tas opp.

Andre foredragskveld med Arvid Petterson ble nok en suksess! Det kom 96 tilhørere. Her er et kort sammendrag av kvelden:

På foredragskvelden 9. februar, tok Arvid opp mellomkrigstidens historie. Gamle veier og bruk av utmark, hestetrafikken spesielt til og fra utmarksslåtter og vedteiger i Rohcidalen. Ulovlig uttak av brensel var tidens kriminalitet, og skogvokterne passet på skogen. Skogvokterhytta som i dag står åpen for turfolk, sto ferdig i 1937, og Sverre Opdahl fortalte at han var med faren og broren da den ble bygd. Under foredraget kunne folk delta med viktige innlegg.

Den røde tråden i foredraget var forhold som bandt folk sammen. Allsidighet i arbeidet var en sak, bruk av utmarka, jakt og fiske, veiarbeid og telegrafarbeid var viktig, men også nyrydding av gårdsbruk. Større jorder hjemme avløste bruk av utmarksslåtter, men førte til spredt bosetting og at barna fikk lang skolevei. Negativt var det at jenter ble lånt ut i slåtte og arbeid, med bare maten som lønn. Språket kvensk/finsk bandt sammen, men folk var språkmektige. De fleste behersket tre språk. Læstadianismen samlet mange, og her ble også sanggleden utviklet. Saunatradisjoner og ungdomslag var også noe som bandt folk sammen.

Mellomkrigssamfunnet ga bakgrunn for å møte en krigstid med store påkjenninger. Arvid viste til kilder der hendinger under krigen blir omtalt.

Tilsammen 103 tilhørere møtte opp på Brennelv Bygdelags første historiekveld, her er et kort sammendrag:

 

Historiker Arvid Petterson ga en kort innføring i geologi og arkeologi. Anders Nummedal som fant Komsa-kulturen ( Eldre steinalder ) i Alta i 1925, var i Porsanger og gjorde tilsvarende funn året etter, blant annet på Steinnes ( utenfor Skogende ) og Børselvnes. Han gjorde funn andre steder i fylket, og Finnmarksfunnene ble en verdenssensasjon, men ble lite kjent i Porsanger.

Navnet porsanger,  med endelsen -anger, er fra før Vikingtid. Den første, samtidige, skriftlige kilden om Norge er Ottars beretning fra ca. år 890, og vitner om Nordkalotten som en enhet. Det bekrefter også Egils saga.

Vi fikk glimt av 1600- og 1700- tallets historie,og kom fram til 1800- tallets og mellomkrigstidens yrkes, smedkunst, huslafting og veiarbeid. Vi fikk vite at Brennelv Bru var farbar i 1909, og at kaia i Hamnbukt sto ferdig i 1911, og ferdsel til og fra innlandet, som tidligere gikk fra Kolvik, fikk en ny kurs mens fjorden var isfri.

Neste Historiekveld ble fastsatt til 9. Februar, og det var interesse for enda en kveld og rundtur (kanskje med buss) når vinteren er over. Er interessen like stor som nå, arrangerer bygdelaget gjerne 2-3 bussturer og bygdevandringer, for å gjøre oss bedre kjent i vårt eget område.