brennelvbygdelag.no © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

KONTINGENT.........

 

 

 

 

Betal kontingent for året 2013 allerede nå til Brennelv Bygdelag, og du er med på å støtte opp om ditt lokale bygdelag. Pengene går til aktiviteter for medlemmer, vedlikehold av bygdelagets hytter, løyper, gapahuker og bålplasser. I tillegg får du leie Bygdelagshytta til redusert pris.

( se egen side )

 

Enkelt-medlem: kr 150,-

Familie:            kr 200,-

Husk å skrive navnet ditt på innbetalingen, og navnene på alle i familien når du betaler familie kontingent.

Betales inn på konto 4910.13.41193

 

Fra Brennelv Bygdelags vedteker:

 

§ 3. KONTINGENT

 

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Æresmedlemmer er fritatt for å betale medlemskontingent.