brennelvbygdelag.no © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

Viktig melding!!

All fiske i BRENNELVA er forbudt sommeren 2012. Dette er pga ny foreskrift fra myndighetene. Brennelv Bygdelag arbeider med å få dispensasjon fra regelen, slik at vi kan fiske innladsfisk i elva ( Ikke anadrome fiskeslag som laks og sjø- ørret og sjø- røye.  ) 

Men fram til Fylkesmannen har gitt en slik dispensasjon, er det ikke tillatt å fiske NOEN typer fisk i elva fra Brennelv Bru og opp til føste fossen ( Fossestrand )

 

Brennelv Bygdelag har et elveutvalg. Dette utvalget består av :

Asle Myrheim

Geir Laukeland

 

Her kommer mer info om elva, fiskekort og fangsresultater.