brennelvbygdelag.no © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

Styret i Brennelv Bygdelag består av:

Leder:            Ivan Nicolaisen mail: leder@brennelvbygdelag.no

Nestleder:      Roy Myrheim

Kasserer:       Lill Tove Ottesen

Styremedlem: Hans Atle Strømeng

Styremedlem: Per Markussen

1. Vara:          Karl Even Paulsen

 

 Styret ønsker å engasjere flere medlemmer til å delta aktivt i aktiviteter og på dugnad.

 I 2013 har vi flere planer vi ønsker å gjennomføre.

 

-Blad 2. Videre utvikling og vedlikehold av stier, hytter og gapahuker.

-Historiekveld til høsten med fokus på overtro

-Bygdevandring med Arvid Petterson. Guidet tur gjennom områdene som ble satt fokus på under historie kveldene.

-Ballbinge Østerbotn

-Oppussing nydelen på bygdehuset

-Maling på bygdehuset, inn-utvendig

-St,Hans feiring

-Turmarsjer

-Grillfest

-Juletrefest

-40 års markering i romjula

-Lørdags kaffe i nydelen på bygdehuset

-Ved hogst til hytter, gapahuker og gammer

 

De som ønsker eller føler seg kallet kontakter leder Brennelv Bygdelag Ivan Nicolaisen på leder@brennelvbygdelag.no 

eller på mobilnummer 94 16 20 46

 

 

 

 

 

Styremøter i Brennelv Bygdelag:

Vi avholder styremøte (stort sett) hver siste torsdag i mnd, fra kl 1900 til 2030. Har dere saker inn til styret, er det bare å komme med det.
Vi planlegger også aktivitetskalender og medlemsmøte til våren, så kom med forlag til aktiviteter vi kan arrangere i regi av BB.